Unapređen kvalitet korisničkog servisa u međunarodnoj kompaniji za dizajn enterijera zahvaljujući GeoTask rešenju

Pročitajte priču o uspehu našeg klijenta

Industrija: Dizajn enterijera
Usluga:  GeoTask
Kategorija: Terenska služba i upravljanje mobilnom radnom snagom

Izazov

Naš klijent je pionir inovativnih rešenja u industriji nameštaja i dizajna enterijera. Kako bi ostala u vrhu, na sve konkurentnijem tržištu, kompanija je želela da poboljša svoje usluge za korisnike u oblasti isporuke i ugradnje proizvoda, kao i usluge rešavanja reklamacija.

Ranije su ove zadatke obavljali podizvođači (model outsourcing-a), dok je cilj našeg klijenta bio da izgradi i tim i sistem za interno rukovanje narudžbinama i zahtevima (insourcing).

Štaviše, klijent je želeo da ima potpunu kontrolu nad svojim procesima, što nije bilo moguće u radu sa podizvođačima.

Kompanija je tragala za poslovnim partnerom koji bi isporučio sistem koji ispunjava sva ova očekivanja.

Rešenje

Globema je predložila rešenje koje savršeno odgovara potrebama klijenta – GeoTask. To je alat za upravljanje uslugama na terenu koji se koristi za automatizovano planiranje i dodelu zadataka na terenu. Uspešno smo integrisali GeoTask sistem sa CRM sistemom našeg klijenta.

Šta je to što je navelo klijenta da odabere baš naše rešenje?

 • veliki broj potrebnih funkcionalnosti
 • laka i brza implementacija koja je zahtevala našu minimalnu pomoć (što smanjuje troškove na strani klijenta)
 • funkcionalnosti koje olakšavaju obavljanje zadataka u skladu sa GDPR-om i zakonima o zaštiti podataka o ličnosti
 • stabilan i renomiran provajder sistema, što je bilo važno jer je klijent planirao dalji razvoj sistema u budućnosti
 • kvalitet koji obezbeđuje Globema, kao i fleksibilnost tima i posvećenost tokom procesa odabira sistema

Klijent sada koristi GeoTask i za rešavanje reklamacija i za koordinaciju procesa montaže nameštaja, koji po pravilu traje više dana.

Karakteristike sistema koje je kompanija za dizajn enterijera smatrala najvažnijim su jednostavnost upotrebe i sveobuhvatno zakazivanje zadataka.

Druge funkcije koje su takođe bile podjednako značajne uključivale su mogućnost:

 • sastavljanja i vizualizacije rasporeda za rešavanje žalbi
 • automatskog dodeljivanja zadataka žalbe i povezanih transportnih zadataka
 • provere plana i statusa postupanja po reklamacijama od strane zaposlenih u call centru čime se unapređuje ceo proces i komunikacija sa klijentom – svaki zaposleni u call centru je upoznat sa ažuriranim statusom svih pritužbi i narednim koracima u procesu rešavanja pritužbi
 • lakog i efikasnog upravljanja čitavim procesom montaže nameštaja tokom više dana, do završetka
 • kontrole rasporeda zaposlenih sa mogućnošću izračunavanja radnog vremena
 • analiziranja GPS tragova montažnih timova

Pokazalo se da je mobilna aplikacija ključni element u poboljšanju rada na terenu i procesa rešavanja reklamacija.

Aplikacija omogućava zaposlenima na terenu da pošalju fotografije nameštaja podnetih u reklamaciji direktno u kancelariju kompanije. Zahvaljujući ovoj funkciji, kancelarija može odmah analizirati fotografije koje su radnici na terenu napravili tokom inspekcije i utvrditi da li je žalba legitimna.

Aplikacija može da radi i van mreže tako da ceo sistem radi nesmetano čak i kada zaposleni posećuju mesta bez interneta ili loše veze. Podaci se automatski ažuriraju čim se GeoTask ponovo poveže na mrežu.

Prednosti

Ko koristi GeoTask?

Planeri/Dispečeri – za automatizovano planiranje i dodelu zadataka (nekoliko desetina ljudi)
Radnici na terenu
Zaposleni u korisničkom servisu (call centar)

GeoTask sistem pomogao je da se unapredi poslovanje naših klijenata u tri glavne oblasti:

Komunikacija između zaposlenih i sa korisnicima

 • GeoTask je poboljšao komunikaciju između radnika na terenu i dispečera koji dodeljuje zadatke. Takođe je poboljšana komunikacija između radnika na terenu i odeljenja za reklamacije, što je rezultiralo efikasnijom obradom naloga.
 • Zahvaljujući Modulu za obaveštavanje korisnika, koji smo implementirali, korisnik se može obavestiti putem sms-a o terminu, dobiti podsetnik pre posete, dobiti informacije o lokaciji tehničara ili o mogućem odlaganju termina.

Planiranje zadataka i obračun radnih sati

 • Automatsko zakazivanje i dodeljivanje zadataka u GeoTask-u je pojednostavilo proces zakazivanja, značajno smanjujući vreme obrade.
 • GeoTask značajno pojednostavljuje računanje radnih sati i poštovanje važećih zakona o radu.

Rešavanje reklamacija i kvalitet usluga za korisnike

 • Informacije o statusu žalbenog procesa dostupne su na mreži i redovno se ažuriraju. Osoblje korisničke podrške može pratiti proces u realnom vremenu.
 • Modul za obaveštavanje omogućava korisniku da pristupi portalu za samopomoć i opciju da otkaže termin ili ponovo zakaže bez pozivanja call centra.

GeoTask je omogućio našem klijentu da pojednostavi rad dispečera, terenskog osoblja i konsultanata uz postizanje primarnog cilja kompanije – poboljšanje usluge za korisnike u oblasti reklamacija, kao i isporuke nameštaja i ugradnje.

Zaključak

Primarni izazov našeg klijenta, rešenje koje su izabrali i ciljevi koje smo im omogućili da ostvare:

Izazov

✓ unapređenje procesa postupanja sa žalbama
✓ povećanje kvaliteta usluge korisnicima

Rešenje

Prednosti

✓ poboljšan kvalitet i efikasnost usluga za korisnike
✓ brže ispunjenje porudžbine
✓ pojednostavljeno praćenje radnog vremena zaposlenih i usklađenost sa zakonskim zahtevima