Kako je Livre poboljšao proces isporuke sa GeoTraxx-om?

Saznajte kako je GeoTraxx, sistem za optimizaciju rute, pomogao kompaniji Livre da pojednostavi organizaciju svakodnevnih zadataka i značajno poboljša korisničku uslugu.

O projektu

Unapređenje poslovanja i potraga za novim IT rešenjima idu ruku pod ruku. Niko to ne zna bolje od Livre-a, kompanije za dostavu koja pruža usluge transporta i montaže jednom od vodećih Poljskih proizvođača nameštaja.

Sadržaj:

Industrija: Transport
Država: Poljska
Usluga: GeoTraxx
Kategorija: Field Service & Mobile Workforce Management

Izazovi

Kompanija Livre pruža svoje usluge popularnom lancu nameštaja, a da bi ispunila velika očekivanja klijenata, kompaniji je bio potreban efikasan sistem za upravljanje zadacima na terenu. Ovo je bilo posebno važno jer je kompanija nastavila svoju online prodaju uprkos zatvaranju stacionarnih radnji. Ranije, kompanija nikada nije koristila nikakav sistem za snimanje zadataka, rasporeda ili ruta. Snimanje i rešavanje zadataka vršeno je korišćenjem popularnih tabela. Svi dokumenti koji se odnose na pružanje usluga (npr. protokoli prihvatanja) generisani su ručno, što je oduzimalo mnogo vremena i nije bilo bez grešaka.

Obezbeđivanje izveštaja u realnom vremenu, o izvršenim poslovima, bio je jedan od uslova koji je proizvođač nameštaja uključio u tenderski proces za kompaniju za dostavu. Sistem za obavljanje transportnih zadataka je tako postao ključ za obećavajuću saradnju sa velikim tržišnim igračem. Prema sistemu koji je definisao Livre, sistem je trebalo da:

smanji vreme registracije zadataka, kako korisnici ne bi morali dugo da čekaju na informacije o datumu isporuke naručenog nameštaja

automatski generiše transportna dokumenta (prihvatne protokole, karte ruta vozila, transportni nalog) za lanac nameštaja i Livre

prikupi fotografije potpisanih prijemnih protokola i drugih dokumenata i pošalje ih kompaniji za nameštaj

priloži otpremnice uz izveštaj o fakturi za korisnika

Rešenje

Zašto GeoTraxx?

Klijent je izabrao sistem za optimizaciju rute, GeoTraxx, zbog njegovih mogućnosti brze implementacije. GeoTraxx je dostupan u cloud-u tako da se usluga može lako pokrenuti za 24 sata, a klijent može da izbegne troškove napredne hardverske infrastrukture za velike optimizacije.

Ostale karakteristike koje su odredile izbor rešenja bile su sledeće:

  • Visoka fleksibilnost GeoTraxx sistema koji je omogućio mapiranje složenih logističkih procesa
  • Mogućnost naručivanja dodatnih funkcionalnosti sistema
  • Mogućnost efikasnog prihvatanja porudžbina od korisnika na servisnom mestu (zahvaljujući modulu posete).
  • Izveštavanje proizvođača nameštaja u realnom vremenu (pristup samo za čitanje).
  • Mogućnost generisanja specijalizovanih izveštaja na zahtev mreže nameštaja koristeći FME, platformu za integraciju podataka
fsm telco

Prednosti

Kako to danas funkcioniše?

Bez IT podrške kompanije Globema i njihovog GeoTraxx programa, bilo bi nemoguće razviti našu kompaniju i proširiti portfolio naših klijenata. GeoTraxx je u potpunosti prilagođen i našim potrebama i zahtevima naših klijenata. Ovaj program je pokazao da prilikom pokretanja novog projekta nismo nužno prinuđeni da pišemo sopstveni logistički program. To bi od nas zahtevalo da potrošimo stotine hiljada zlota i da ga ažuriramo na stalnoj osnovi. Kupovina licence i nekoliko sastanaka bili su dovoljni da program obezbedi sve funkcije koje su nam bile potrebne.
Adrian Sadowski, Livre