GeoTask u laboratoriji – kako je J.S. Hamilton poboljšao proces uzorkovanja

Studija slučaja J.S. Hamilton

O projektu

J.S. Hamilton Poljska – akreditovano istraživanje laboratorija koristi GeoTask, naš alat za upravljanje uslugama na terenu, od septembra 2019. J.S. Hamilton je specijalizovan za laboratorijske analize hrane, kućne hemije, farmaceutskih proizvoda, ambalaže i industrijske robe, goriva i uzoraka životne sredine (voda, kanalizacija, otpad, zemljište). Hamilton je najpoznatiji u široj javnosti po izvođenju testova vode na javnim bazenima.

Sadržaj:

Industrija: Laboratorijska ispitivanja
Država: Poljska
Rešenje/Usluga: GeoTask
Kategorija: Field Service Management

J.S. Hamilton je grupa kompanija lociranih u centralnoj i istočnoj Evropi, koja pruža širok spektar akreditovanih laboratorijskih analiza za industriju, trgovinu, transport, distribuciju i skladištenje. Takođe, nudi usluge marketinškog istraživanja, istraživanja električne opreme, kao i usluge procene i inspekcije i špedicije.

Izazovi

Kako efikasno planirati prikupljanje više hiljada uzoraka?

GeoTask, Globemin sistem upravljanja uslugama na terenu, podržava procese planiranja uzorkovanja i obeležavanja uzoraka i isporuke u laboratoriju J.S. Hamilton.

Proces uzorkovanja se sastoji od nekoliko koraka:

1

Prijem zahteva od klijenta.

2

Zakazivanje sastanka sa tehničarom na mestu uzorkovanja.

3

Odabir osoblja i opreme pogodne za zadatak.

4

Slanje prikupljenih uzoraka natrag u laboratoriju.

U proseku, u Hamiltonu se ovaj proces mora izvoditi za nekoliko hiljada uzoraka svakog meseca, angažujući nekoliko desetina zaposlenih i više od 60 automobila. Kako Hamilton radi širom Poljske, zadaci su geografski raspoređeni.

Dodatna poteškoća je što se posebno uzorci iz životne sredine moraju testirati ubrzo nakon registracije i isporuke u laboratoriju, da bi rezultati bili održivi – vreme je ključno, tako da procesi uzorkovanja i isporuke moraju biti savršeno planirani i organizovani. Nema mesta greškama ili kašnjenjima.

S obzirom na obim i prirodu posla, efikasna organizacija prikupljanja i isporuke supstanci, za testiranje u laboratoriji, je ključna za Hamiltonove operacije.

Rešenje

GeoTask prilagođen je potrebama korisnika

Naša saradnja je počela još u maju 2019. Stručnjaci iz Globeme su detaljno analizirali Hamiltonov proces uzorkovanja i dostave uzoraka u laboratoriju i zakazivali sastanke na mestu preuzimanja. Analizirali smo potrebe korisnika i predložili prilagođenu verziju GeoTask-aalata za upravljanje uslugama na terenu za upravljanje radom i resursima na terenu.

Prilagođen je da se uskladi sa J.S. Hamiltonovim poslovanjem i odgovori na specifične potrebe u vezi sa upravljanjem zahtevima i dodeljivanjem kontejnera za uzorke i opreme neophodne za obavljanje uzorkovanja. Kao rezultat smo imali sledeće:

  • GeoTask je pokrio proces Hamiltonovih korisnika koji postavljaju zahteve za uzorke za analizu. Svi zahtevi koji su ranije primljeni putem e-maila i telefona, sada idu direktno u GeoTask sistem.
  • Na osnovu parametara zahteva (broj i vrsta uzoraka i dostupnost osoblja sa potrebnim veštinama i opremom, itd.) – GeoTask prikazuje moguće termine čim se zahtev registruje. Sastanci ne moraju biti zakazani u posebnom procesu.
  • S obzirom na količinu i vrstu materijala koji treba prikupiti za testiranje, sistem automatski određuje broj i veličinu kontejnera potrebnih za obavljanje svakog zadatka.

Mobilna aplikacija GeoTask pruža radnicima na terenu mogućnost da budu u toku sa završenim zadacima i pregledaju predstojeće zadatke, bez potrebe da kontaktiraju dispečera.

Dispečerska tabla Vam zauzvrat omogućava da upravljate svim zadacima i nadgledate njihov status preko jednog alata.

Rezultati

Kako im ide?

Posle nekoliko meseci probnog perioda, J.S. Hamilton je počeo da koristi GeoTask za upravljanje čitavim procesom prikupljanja uzoraka hrane i životne sredine za testiranje. Sada ga koristi nekoliko desetina terenskih radnika.

GeoTask sistem:

Organizuje dolazne aplikacije zadataka, tako da ni jedan novi zadatak ne bude zanemaren.

Pomaže u određivanju datuma za specijaliste na terenu za dobijanje uzorka. Datum se postavlja tačno kada se aplikacija za zadatak registruje u sistemu.

Odabira odgovarajućeg stručnjaka za zadatak na osnovu potrebnih veština i opreme.

Brzo određuje koja oprema će biti potrebna za završetak zadatka na osnovu parametara iz aplikacije.

Omogućava i dispečerima i radnicima na terenu da prate statuse zadataka.

„GeoTask omogućava uključivanje svih ključnih poslovnih procesa u jedan sistem. Savršen je za podršku planiranju i upravljanju uzorkovanjem. On omogućava radnicima na terenu adekvatnu mobilnu aplikaciju koja uključuje rasporede i omogućava im da registruju napredak u radu. Sistem pruža menadžerima kompanije potpune informacije o efikasnosti i troškovima uzorkovanja. GeoTask obezbeđuje sveobuhvatno upravljanje procesima rada na terenu, što rezultira poboljšanjima usluge i zadovoljstvom korisnika. Zaposleni u Globemi su izuzetno kvalifikovani i dokazali su svoje veštine implementacije, veliko znanje u industriji i sposobnost da temeljno analiziraju poslovne procese.”