Optimizacija ruta uz pomoć Field Service Management alata

Na koji način je maloprodajna kompanija ostvarila svoje poslovne ciljeve uz pomoć Globeminih alata za optimizaciju – saznajte u nastavku.

Industrija: Maloprodaja, HR & kadrovi
Rešenje / usluga: GeoTask Planner, GeoTraxx
Kategorija: Upravljanje terenskim timovima

Izazov

Maloprodajna kompanija je imala niz zadataka koje je bilo potrebno ispuniti, između ostalog i sprovođenje kontrole izloga u prodavnicama, kao i verifikaciju porudžbina. Ovi zadaci su se odnosili na 2000 maloprodajnih objekata, dok je ukupan rok za realizaciju iznosio oko desetak radnih dana.

Kako bi ispunili zahteve ovako velikog projekta, kompanija je morala da angažuje predstavnike prodaje (komercijaliste), a bila im je neophodna i pomoć u proceni koliko će im novih zaposlenih biti potrebno kako bi se ispunili svi zadaci projekta.

Takođe su tražili način kako da isplaniraju optimalan zadatak i raspored ruta da bi se posao obavio što efikasnije, a komercijalisti na terenu ne bi morali da prelaze dodatne kilometre. Bilo je važno sto preciznije proceniti vreme putovanja komercijalista do mesta izvršenja zadataka kako bi se izračunali stvarni putni troškovi (prodajna mesta su bila raspoređena širom Poljske).

Rok za realizaciju projetka je takođe bilo jedan od ključnih faktora. Pošto klijent nije imao dovoljno vremena da izgradi i uporedi rute svojih predstavnika prodaje, koristeći tradicionalne metode, želeli su da sprovedu ceo proces što je brže moguće i dobiju najbolji mogući rezultat.

Kompanija je zahtevala analizu kako bi saznali:

koliko zaposlenih bi trebalo da bude angažovano za sprovođenje revizije?

koje bi trebalo da budu lokacije novozaposlenih predstavnika prodaje?

na koji način organizovati rute kako bi putovanje do mesta izvršenja zadatka bilo što kraće i kako bi se maksimizirala efikasnost rada?

Rešenje

Klijent je odredio svoj uslov: broj mesta koje je trebalo uključiti prilikom planiranja ruta i vršenja analize ruta; precizirali su koliko vremena treba da traje pružanje usluga na svakom mestu; koliko vremena svaki zaposleni treba da provede na jednom zadatku i broj radnih sati.

Uslovi unosa koje određuje naš klijent

Kako postupiti sa 2000 zadataka (svaka lokacija je trebalo da se poseti samo jednom), u roku od 15 dana, uzimajući u obzir da je prosečno vreme predstavnika prodaje za obavljanje zadatka 25 minuta, a radni dan 8 sati?

Globemin zadatak je bio da pronađe odgovore na sledeća pitanja:

  • koliko zaposlenih bi kompanija trebalo da zaposli?
  • na kojim lokacijama?
  • kako da naprave najbolji raspored kako bi projekat bio završen efikasnije?

Prilikom sprovođenja analize koristili smo naša rešenja GeoTraxx i GeoTask Planner. Oni crpe informacije iz Google mapa i koriste ih za optimizaciju ruta i planiranje zadataka na terenu. Pored toga, koristili smo i FME platformu za integraciju i obradu geoprostornih podataka, kako bismo odredili optimalne početne lokacije komercijalista.

Koji su bili rezultati analize sprovedene za klijenta?

Odredili smo broj zaposlenih koji će obilaziti lokacije, uzimajući u obzir zahteve klijenata u pogledu dužine radnog dana i vremena potrebnog za obavljanje svakog pojedinačnog zadatka.
Identifikovali smo najbolje početne i krajnje lokacije za komercijaliste, a samim tim i gde bi bilo najbolje angažovati ljude za obavljanje svakog zadatka.
Razgraničili smo regione usluga i dodelili zaposlene svakom regionu.
Kreirali smo dnevne planove ruta sa određenim brojem poseta i vremenom putovanja, vodeći računa o potrebi ravnomerne raspodele zadataka među zaposlenima.
Na Google mapama smo vizuelno predstavili rute kretanja komercijalista.
Izračunali smo minimalni broj kilometara neophodan za izvršenje zadatka.
Naznačili smo najmanje isplative zadatke i rute kako bi klijent mogao da donese najispravniju odluku o mogućim promenama rasporeda.

Rezultat

Korišćenjem automatizovanih alata za planiranje rute, klijent je u kratkom vremenskom periodu ostvario:

  • detaljnu analizu dostupnih ruta za komercijaliste,
  • proračun koliko komercijalista treba da bude zaposleno.

Klijenti nisu morali da vrše nikakve dugačke proračune ili analize niti da angažuju stručnjake za logistiku kako bi realizovali ovaj projekat. Kompanija će sada moći lakše da proceni troškove sprovođenja celokupnog procesa revizije maloprodajnog mesta.

Dalji napredak

Jedan od faktora koji je uticao na izračunavanje optimalnih putnih pravaca bila je lokacija predstavnika prodaje. Kako kompanija nije mogla da pronađe zaposlene na svim preporučenim lokacijama, mi smo preračunali rute (tako što smo uneli lokacije na kojima su ljudi stvarno bili zaposleni), sa ciljem da logistički proces učinimo što realnijim.

Da li nalazite da vam je ova studija slučaja korisna? Zakažite sastanak kako biste postigli slične rezultate i u svojoj kompaniji!

 

Otkrijte druge uspešne priče!

Kompanija za dizajn enterijera

Unapređen kvalitet usluge u međunarodnoj kompaniji za dizajn enterijera zahvaljujući GeoTask rešenju

Saznajte kako je rešenje GeoTask doprinelo da se poboljša rad dispečera, montažera nameštaja, vozača, konsultanata, kao i korisničke službe.

Deli2

Prvoklasna isporuka namirnica za 24 časa uz rešenje Field Service Management

Na koji način je online prodavnica namirnica- Deli 2 povećala kvalitet isporuke uz pomoć GeoTraxx rešenja?