Dispečerska aplikacija

Dispečeri mogu jednostavno upravljati zadacima i nadgledati učinak . Trenutna lokacija zaposlenog i status radnog učinka vizualizuju se određenom ikonicom i bojom na mapi.

Upoznajte funkcije dispečerske aplikacije

Aplikacija terenskog radnika

Terenski radnici imaju pristup ažuriranoj listi zadataka. Svaki zadatak sadrži informacije koje opisuju posao koji treba obaviti. Ažuriranje statusa učinka na terenu je odmah vidljiv dispečeru.

Upoznajte funkcije aplikacije terenskog radnika

DISPEČERSKA PODRŠKA

Dodeljivanje/raspored radnih zadataka

GeoTask funkcije omogućavaju dispečerima da dodaju zadatke, postavljaju rokove i prate napredak u radu. Dodeljivanje zadataka radnicima može se izvršiti u dva načina: ručno ili automatski.

Zakazivanje sastanaka

Aplikacija prikazuje raspoložive vremenske termine, što olakšava zakazivanje sastanaka sa klijentima.

dashboard
task

Optimizacija raspodele zadataka

Pored ručnog dodeljivanja zadataka, dispečer može birati između 2 automatske opcije: „minimiziranje upotrebe resursa“ ili „uvećavanje radnog opterećenja“.

Optimizacija se zasniva na dostupnosti resursa, lokaciji zadatka i rokovima.

Nadgledanje radnog učinka

Dispečer može da vidi trenutnu poziciju terenskog radnika na Google mapama i njihov status: „na mreži“ (online), „van mreže“ (offline), „na putu“ ili „radi“. U zavisnosti od vrste, zadaci su predstavljeni ikonicama. Boja ikone označava status napretka.

optimization

Kvantitativni parametri

Zadaci se tehničaru / vozilu mogu dodeliti prema kvantitativnim parametrima. Vrednosti se definišu u odeljku sa detaljima zadatka, a zatim identifikujemo osobine zaposlenog ili vozila koje ispunjavaju navedene zahteve.

Veštine i kvalifikacije

Uz svaki zadatak navedene su veštine i kvalifikacije neophodne za njegovo izvršavanje. Profil svakog terenskog radnika uključuje listu njihovih pojedinačnih kompetencija. Zadaci se dodeljuju kada se veštine potrebne za njihovo ispunjavanje podudaraju sa veštinama navedenim na profilu terenskog radnika.

quantitive
skills

TEHNIČKA PODRŠKA ZA RADNIKE NA TERENU

Trenutna lista zadataka

Zadaci su predstavljeni kao spisak. Svaka promena ili ažuriranje njihovog statusa vidljiva je kao obaveštenje ili oznaka.

4_future_task

Detalji zadatka

Kada odaberete zadatak, možete pregledati njegove detalje, poput adrese, zakazanog roka, podataka za kontakt ili priloga.

14_basket

Tok izvršenja zadatka

Radovi na terenu se registruju kao promena statusa i šalju putem mobilne aplikacije. Aplikacija takođe beleži vreme promene statusa.

geotask
geotask
geotask
geotask

Obaveštenja

Novi zadaci i promene statusa pojavljuju se na mobilnim uređajima kao obaveštenja.

notifications

Napomene i prilozi

Kreiranje tekstualnih beleški i priloga na slikama olakšava izveštavanje.

attachement

Obrasci

Zadaci mogu da uključuju obrasce kreirane u aplikaciji dispečera. Podaci se prvo prikupljaju na mobilnom uređaju tokom terenskog rada, a zatim se prenose dispečeru.

Dispečerski prikaz
_form_template
Prikaz radnika na terenu
form

GeoTask – ostale karakteristike

Templejti zadataka

Periodični zadaci

Regionalna podrška

Mogućnost konfiguracije formulara

Primena aplikacije na cloud-u ili lokalno

Podrška za priloge datoteka

Integracije

Zakazivanje termina

Podrška za Google Maps servise

Preuzimanje korisničkih podataka iz datoteke

Zadatak preuzet iz datoteke

Izveštavanje o radnom vremenu