Kontaktirajte nas:

contact@globema.com
 www.globema.rs

Globema Adria d o.o.
Bulevar Milutina Milankovica 1, Novi Beograd
Business Centar Navigator 2

    Ime i prezime

    E-mail adresa

    Naziv firme

    Kontrolor Vaših ličnih podataka je Globema Adria doo sa registrovanim sedištem u Beogradu. Imate pravo na pristup svojim ličnim podacima, pravo da ih ispravite, pravo da ograničite njihovu obradu, pravo na brisanje podataka i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor na obradu Vaših ličnih podataka. Detaljne informacije o obradi Vaših ličnih podataka nalaze se u Politici privatnosti (Privacy Policy).