GeoTask

Automatizacija planiranja i efikasno sprovođenje zadataka na terenu

Zapošljavanjem velikog broja terenskih radnika suočavate se sa izazovom efikasnog upravljanja velikim brojem terenskih zadataka. GeoTask, sistem za upravljanje terenskim uslugama, podržava optimalnu raspodelu posla, dodeljivanje ruta zadataka i praćenje njihovog učinka u realnom vremenu, što garantuje povećanje efikasnosti poslovnih procesa i veći kvalitet korisničke usluge.

Kako Vam GeoTask može pomoći u poslovanju?

Planiranje i raspored rada na terenu

Dodeljivanje zadataka na osnovu:

 • Kompetencije i ovlašćenja zaposlenih za izvršavanje zadataka
 • Dostupnosti osoblja
 • Lokacije zadataka
 • Roka za izvršenje zadatka

Proces planiranja rada biće automatizovan. Dodeljivanje ponavljajućih zadataka neće zahtevati ljudsku intervenciju.

Povećanje zadovoljstva kupaca

Povećavanje zadovoljstva vaših kupaca:

 • Skraćivanje vremenskog okvira za zakazivanje sastanaka
 • Smanjen broj neuspešnih poseta
 • Brzo i efikasno rešavanje zadataka
 • Obaveštenje o predviđenom vremenu dolaska tehničara

Povećanje efikasnosti rada na terenu

Rezultati povećanja efikasnosti su:

 • Skraćeno vreme provedeno na putu do radnog mesta
 • Mogućnost direktne komunikacije između radnika na terenu i planera / dispečera
 • Eliminisanje papira prilikom pripreme dokumentacije za zadatak
 • Zadaci se dodeljuju zaposlenima sa odgovarajućim kompetencijama za njihovo obavljanje

Smanjite operativne troškove

Zahvaljujući optimizaciji procesa / zadataka / radova smanjite troškove kao što su:

 • Troškovi goriva – zaposleni će koristiti kraće rute, uzimajući u obzir obim saobraćaja
 • Troškovi zaposlenih – optimalna raspodela zadataka među zaposlenima smanjiće troškove prekovremenog rada. Posao planera / dispečera biće pojednostavljen i efikasniji
 • Regionalni dispečerski centri – Automatsko dodeljivanje zadataka omogućiće dispečerima da upravljaju većim brojem terenskih radnika i eliminišu strogu definiciju područja rada tehničara

Predstavljamo najnovije izdanje GeoTask-a!

GeoTask će vam pomoći da:

→ Pojednostavite zadatke do 40%
→ Smanjite troškove transporta do 30%
→ Pojednostavite upravljanje opremom i materijalom u magacinu

90000

Mesečni broj zadataka kojim naši klijenti efikasno upravljaju zahvaljujući Field Service Management. Pridružite im se!